Phương tiện thủy hoạt động trên sông Hồng

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, từ 1/11, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa quốc gia được áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành theo Thông tư số 08/2020 của Bộ GTVT. Theo đó, báo hiệu đường thủy được phân thành 3 nhóm: báo hiệu dẫn luồng, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn.

Trong nhóm báo hiệu chỉ dẫn có các báo hiệu: chú ý nguy hiểm, dừng lại, phát tín hiệu âm thanh, dòng chảy ngang lớn… Người điều khiển phương tiện thủy, thuyền viên cần nhận biết các báo hiệu trên để điều khiển phương tiện lưu thông an toàn.

Báo hiệu chú ý nguy hiểm, cảnh báo tàu thuyền chú ý thực hiện biện pháp an toàn

Cụ thể, báo hiệu “chú ý nguy hiểm” có đặc điểm: biển báo hình vuông, nền biển màu trắng và viền xung quanh màu đỏ, ở giữa có chữ I màu đen. Biển này thông báo phía trước là khu vực luồng phức tạp, khó đi, cần chú ý, có thể có các tình huống nguy hiểm bất ngờ. Phương tiện cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn.

Gặp báo hiệu này, mọi phương tiện thủy phải dừng lại để được đi tiếp hoặc được kiểm tra

Biển báo hiệu có hình dạng, đặc điểm trên nhưng chữ I được quay ngang thành dấu vạch đen quay ngang là báo hiệu “Dừng lại”, với ý nghĩa thông báo: “Mọi phương tiện phải dừng lại ngay phía trước biển báo hiệu để chờ đến thời gian được đi lại hoặc để kiểm tra”.

 

Người điều khiển phương tiện đừng quên kéo một hồi còi dài khi gặp biển báo này

Biển báo khác, cũng với đặc điểm hình vuông viền đỏ, nền trắng và có hình chiếc kèn màu đen ở giữa là báo hiệu phát tín hiệu âm thanh. Khi gắp biển báo trên, người điều khiển phương tiện thủy cần kéo một hồi còi dài để báo cho các tàu thuyền khác biết.

 

Báo hiệu có dòng chảy ngang lớn

Tại khu vực có dòng chảy ngang lớn, đơn vị quản lý đường thủy sẽ lắp đặt loại báo hiệu cảnh báo dòng chảy ngang lớn để người điều khiển phương tiện chú ý, cẩn thận hơn khi điều khiển phương tiện.

Biển báo này cũng có hình vuông, viền xung quanh màu đỏ, trên nền trắng của biển có hình tam giác màu vàng, mũi tên đen và biểu tượng sóng mạnh. Khác với nhiều biển khác, biển báo này có thêm dòng chữ “Cẩn thận dòng chảy mạnh”.

Theo baogiaothong.vn