Kiểm tra về điều kiện đảm bảo an toàn của bến khách ngang sông

Vừa qua  Đoàn liên ngành số 3 đã thành lập lập 02 đội kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến sông, kênh thuộc địa bàn Thành phố Cà Mau. Qua kiểm tra đãphát hiện sà lan CT-02188 đậu lấn chiếm luồng đường thủy nội địa tại khóm 2, phường 8đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 10/3/2017, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, có phương án điều tiết giao thông theo quy định, nhưng thiếu phao nổi.

Đoàn liên ngànhtiếp tục kiểm tra cần cẩu tại công trình thi công bờ kè phường 7, qua kiểm tra cần cẩu đang thi công ép cừ; xung quanh có rất nhiều xuồng ghe đậu gần trụ điện gây mất an toàn giao thông và cần cẩu không có giấy đăng ký, đăng kiểm, chủ đầu tư không bố trí trạm điều tiết trong quá trình thi công.

Tiếp đó, Đoàn liên ngành kiểm tra công trình sửa chữa, gia cường cầu Gành Hào trên QL1 tỉnh Cà Mau (tại Km 2248+63), phát hiện, công trình có phương án điều tiết giao thông nhưng chưa được sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau đã tự ý cho thi công.

Sà lan CT-01288 đậu lấn chiếm luồng đường thủy nội địa tại khóm 2, phường 8

Qua kiểm tra các trường hợp vi phạm Đoàn liên ngành tiến hành lập biên bản xử phạt, buộc ngừng hoạt động. Những phương tiện, bến thủy vi phạm chỉ được hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục vi phạm đồng thời Đoàn cũng bàn giao địa phương thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện vi phạm, báo ngay cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Ban ATGT tỉnh