Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017” của Cục ĐTNĐ VN.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu

Tại Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017” của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐ VN) được tổ chức ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã biểu dương những nỗ lực của “người đường thủy” với những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, vận tải thủy nội địa giữ đà tăng trưởng tốt (trên 6% so với cùng kỳ 2016); TTATGT ĐTNĐ được đảm bảo tốt; công tác cải cách thủ tục hành chính dẫn đầu Bộ GTVT...

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chia sẻ với khó khăn của lĩnh vực ĐTNĐ là nguồn vốn rất eo hẹp so với toàn ngành (dưới 1%), điều này khiến việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) ĐTNĐ gặp nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ,… và người đường thủy vẫn phải loay hoay giải quyết những bất cập, tồn tại.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật đánh giá, trong những năm gần đây, lĩnh vực ĐTNĐ đã “lấp” được rất nhiều “lỗ hổng” trong quản lý nhà nước chuyên ngành ĐTNĐ do lịch sử để lại. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập liên quan đến khai thác vận tải thủy và hành lang pháp lý.

Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Cục ĐTNĐ VN thực hiện đánh giá hiệu quả trong thực tiễn của các quy định pháp luật ĐTNĐ hiện hành. Từ đó, Cục ĐTNĐ VN phải tập trung toàn lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án trình Chính phủ,…. Đặc biệt là tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để tạo những đột phá trong huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển KCHTGT ĐTNĐ, thúc đẩy phát triển vận tải thủy, đảm bảo TTATGT ĐTNĐ,….

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mặt khác, Thứ trưởng yêu cầu Cục ĐTNĐ VN tiếp tục lấp những "lỗ hổng" trong quản lý nhà nước, hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông ĐTNĐ có “tầm nhìn” xa.

“Bằng mọi cách phải đưa hàng hóa từ đường bộ xuống ĐTNĐ, đây là yếu tố cốt lõi nhất để phát triển ngành GTVT. Đây cũng là nhiệm vụ trong mục tiêu phát triển vận tải giai đoạn đến năm 2020”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Thứ trưởng yêu cầu: “Tuy lĩnh vực ĐTNĐ hiện đang dẫn đầu trong các lĩnh vực của Bộ GTVT về cải cách thủ tục hành chính. Nhưng Cục ĐTNĐ VN vẫn phải tiếp tục phát huy một cách mạnh mẽ hơn nữa. Phải liên tục rà soát, liên tục kiểm chứng. Trong đó, 2 vấn đề quan trọng nhất là cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện, quản lý thuyền viên”.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực ĐTNĐ cần chú trọng nâng cao năng lực của cán bộ, CNVCLĐ ngành ĐTNĐ; từ cá nhân đến các cơ quan, đơn vị phải cố gắng hơn nữa, tích cực phối hợp hơn nữa với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp tăng cường sự đồng thuận và hỗ trợ nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ phát triển GTVT của ngành.

Giữ đà tăng trưởng

Theo thống kê của Cục ĐTNĐ VN, tổng sản lượng vận tải thủy nội địa toàn quốc trong 6 tháng đầu năm ước đạt 70,2 triệu hành khách (tăng 2,8%), luân chuyển trên 1,2 tỷ HK.km (tăng 6,3%); vận chuyển hàng hóa ước đạt 100,8 triệu tấn (tăng 6,9%), luân chuyển đạt 21,3 tỷ tấn.km (tăng 6,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tuyến vận tải ven biển trong 6 tháng đầu năm, các Cảng vụ ĐTNĐ làm thủ tục cho 2.222 lượt phương tiện VR-SB vào, rời cảng - bến thủy nội địa với trên 29 triệu tấn hàng hóa thông qua. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 829 lượt phương tiện và tăng gần 945 nghìn tấn hàng hóa.

"Bằng mọi cách phải đưa hàng hóa xuống Đường thủy nội địa"

Tại Hội nghị, ông Phan Văn Duy – Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN khẳng định: “Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp lãnh đạo Bộ GTVT, Cục ĐTNĐ VN cùng sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, CNVCLĐ toàn ngành, Cục đã bám sát và kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự, lãnh đạo Bộ. Trên cơ sở đó, hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm của ngành ĐTNĐ đã hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Nổi bật trong đó là: hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải thủy; đảm bảo tốt TTATGT ĐTNĐ, đặc biệt là kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác ứng dụng KHKT, công nghệ vật liệu mới và công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo trì tiếp tục được chú trọng; hợp tác quốc tế được thúc đẩy hiệu quả;….

Nạo vét một số tuyến luồng bị khan cạn, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Phan Văn Duy cũng chỉ rõ khó khăn còn tồn tại của lĩnh vực ĐTNĐ là việc tìm kiếm, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ rất khó khăn.

Mặt khác, sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) ĐTNĐ chưa sự sự hiệu quả, nhất là trong công tác quản lý hành lang ATGT, công tác quản lý, giám sát các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu luồng.

Theo ông Hoàng Hồng Giang – Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN, trong 6 tháng cuối năm, Cục ĐTNĐ Vn sẽ bám sát Chương trình hành động của Bộ GTVT, toàn ngành sẽ ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phấn đầu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, kế hoạch năm trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Cục ĐTNĐ VN sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy phát triển vận tải đảm bảo mục tiêu giai đoạn đến năm 2020 của ngành GTVT.

Theo tapchigiaothong.vn