Qua tìm hiểu, phần lớn những hộ dân hành nghề đăng, đáy giống thủy sản tại các cửa sông, cửa biển trên địa bàn huyện Ngọc Hiển là dân di cư tự do, không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định. Vả lại, thu nhập từ đăng cua, cá kèo giống tương đối cao so với các nghề khác nên dù bị cấm hoạt động và bị xử phạt nhưng nhiều hộ dân vẫn tái phạm. Hiện nay đang bước vào vụ chính của đăng cua giống, cá kèo nên mỗi ngày có hàng trăm phương tiện ra vào các cửa sông, cửa biển để khai thác. Số lượng cột đáy, miệng đăng ước tính lên con con số hàng ngàn.

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thiết nghĩ các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa ra quân ngăn chặn xử lý. Có kỳ quyết tuyên truyền xừ lý mới kéo giảm, ngăn chặn tình trạng tiềm ẩn gây tai nạn giao thông thủy, nhất là vào ban đêm.

Hồng Chí