I. Tính chi phí nhiên liệu

 

Hướng dẫn tính toán chi phí cụ thể khi lái xe

1. Ghi lại số km trên đồng hồ đo khi bình xăng gần hết.

2. Đổ nhiên liệu vào bình khi gần hết. Đừng đổ đầy bình.

3. Đổ lại nhiên liệu khi bình gần hết một lần nữa và ghi lại số lít đã đổ. Đừng đổ đầy bình.

4. Kiểm tra số km một lần nữa sau khi đổ lại bình xăng và lấy số mới trừ số cũ để xem xe chạy được bao xa. Ví dụ, nếu con số cũ là 48.280 km khi đổ nhiên liệu lần đầu tiên và 48.763 km khi đổ lần thứ 2, xe đã chạy được 483 km.

5. Chia số km chạy được cho số lít đã đổ. Ví dụ, nếu xe đã chạy 482,8 km và tiêu tốn 56,78 lít xăng, ta sẽ tính được xe chạy 8,5 km/lít.

6. Chia quãng đường đi được trong một tháng cho số km/lít. Nếu xe chạy được 48.280 km trong 40 tháng tức là khoảng 1.207 km/tháng. Trong ví dụ trên, hãy chia 1.207 km cho 75,7 lít để có được số lít nhiên liệu đã dùng mỗi tháng là 142 lít.

7. Nhân tổng lượng nhiên liệu mỗi tháng với giá nhiên liệu để có được chi phí nhiên liệu hàng tháng. Nếu chi phí xăng là 1,05 USD/lít, người dùng sẽ cần chi 128 USD/tháng cho nhiên liệu.

II. Phí bảo trì và bảo hiểm

1. Ngoài chi phí nhiên liệu, người dùng còn phải tiêu tiền cho việc thay dầu, lốp xe và bảo trì khác, hóa đơn sửa chữa xe và bảo hiểm. Hãy tính tổng số tiền này theo tháng. Ví dụ, nếu phí tổng cộng là 1.890 USD/năm, chi phí hàng tháng cho bảo trì, sửa chữa và bảo hiểm là 157,5 USD/tháng.

2. Tính chi phí kiểm tra và đăng ký trong một năm và chia cho 12. Nếu tổng số là 100 USD/năm, chi phí hàng tháng sẽ là 8,33 USD.

III. Chi phí lái xe tổng cộng

1. Tính tổng số chi phí hàng tháng cho nhiên liệu (128 USD như ví dụ); Bảo trì, sửa chữa và bảo hiểm (157,5 USD) và phí kiểm tra và đăng ký (8,33 USD) để xem người dùng sẽ mất bao nhiêu chi phí để lái ô tô mỗi tháng. Trong ví dụ trên, chi phí lái xe tổng cộng mỗi tháng là 293,83 USD.

2. Chia chi phí vận hành xe (293,83 USD mỗi tháng như ví dụ trên) cho quãng đường đi được mỗi tháng (1.207 km như trong ví dụ) để tính toán chi phí cho mỗi km chạy được.

3. Lưu ý rằng các chi phí trong tính toán này không bao gồm phí mua xe, thời gian đi lại, khấu hao giá trị của ô tô, tai nạn, phí đỗ xe và lệ phí cầu đường và các chi phí khác liên quan đến xây dựng, đường xá và ô nhiễm. Một trang web đã ước tính chi phí lái xe trung bình ở mức 10,83 USD/km khi tính tổng tất cả các chi phí.

theo banxehoi.com.