Nội dung chính tập trung vào các cách tiếp cận tích hợp trong giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững; an ninh môi trường; kinh tế tuần hoàn và lương thực bền vững; kinh tế tuần hoàn và rác thải nhựa… trong các khu vực thành viên GEF. Góp phần không nhỏ vào thành công trong ngày đầu của kỳ họp có hình ảnh của lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo TTATGT và đưa đón, dẫn các đoàn đại biểu.

Chùm ảnh về dấu ấn lực lượng CSGT trong ngày đầu Kỳ họp GEF 6.

Chỉnh đốn trang phục trước giờ đón đại biểu tham dự Kỳ họp GEF 6.

Thông tin liên lạc thông suốt để đón đại biểu tham dự đúng thời gian.

Đón dẫn đoàn đại biểu đến dự Kỳ họp GEF 6 an toàn, đúng thời gian.

Nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng khá cao, nhưng các nữ chiến sỹ CSGT chỉnh chu, không quản ngại nắng nóng đã "ghi đểm" với đại biểu tham dự GEF 6.

Theo Cục CSGT