Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau sẽ được thực hiện tại cụm đảo Hòn Khoai, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển cảng biển cho tàu trọng tải lớn (cảng tổng hợp địa phương loại II, tải trọng tàu từ 5.000 tấn đến 250.000 tấn), tại khu vực cụm đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau phù hợp với nhu cầu và năng lực của nhà đầu tư.

Mục tiêu Quy hoạch dự án: Thực hiện theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Một góc Đảo Hòn Khoai - Ảnh OVVst

Về quy mô, hạng mục các công trình thực hiện theo năng lực của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Hiện trạng khu đất xây dựng cảng gồm đất trên đảo và vùng biển quanh cụm đảo Hòn Khoai đang do Nhà nước quản lý.

Hình thức đấu thầu rộng rãi, 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến là từ năm 2016 – 2020.

Mọi chi tiết liên quan, nhà đầu tư cần liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.Điện thoại: 0780.3831.332, Fax: 07800 3830.773.

        Theo Báo Đầu Tư – Ong Vò Vẽ sưu tầm