Nhiều phương tiện chưa đăng ký đăng kiểm.


Đầu năm đến nay, đã có trên 200 trường hợp phương tiện thủy nội địa vi phạm bị phát hiện và xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra hầu hết các phương tiện điều vi phạm về không đăng ký đăng kiểm phương tiện thủy, giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm hết hạn, không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy nội địa, chở người vượt quá qui định…. Bên cạnh việc nhắc nhở người vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ còn kiên quyết xử phạt đối với các phương tiện vi phạm.

Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra của các ngành chức năng, người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông thủy nhằm tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Thành Quốc (Đài Truyền thanh Đầm Dơi)