Hoàn thành sau hơn 1,5 tháng thi công, cầu kinh Cái Nai có chiều dài 27 mét và chiều ngang 02 mét, với tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồng. Trong đó, Ban Từ thiện xã hội phật giáo tỉnh Cà Mau vận động kiều bào Hoa Kỳ tài trợ 85 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Năm Căn đối ứng. Cầu xây dựng hoàn thành nối liền giao thông trong ấp và tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn, đặc biệt là các em học sinh đến trường an toàn.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội LHPN huyện Năm Căn đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện xây đựng được 05 cây cầu giao thông nông thôn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, các công trình được thực hiện xây dựng ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phi Phi