Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác, phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia-không lái xe”, Ban ATGT tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp của kế hoạch , chú trọng công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự đồng thời kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với các vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.

                   Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh st

Thông qua các băng rol, áp phích, tờ rơi, pano, các buổi hội thảo, tòa đàm và trên các phương tiện thông tin đại chúng, với các nội dung: Tuyên truyền về Kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2016 , phổ biến các văn bản quy định xử lý đối với hành vi uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông, cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  

Cao điểm thực hiện công tác tuyên truyền từ tháng 10 đến hết tháng 11/2016 và công tác tuần tra kiểm soát từ tháng 12/2016 đến hết tháng 1/2017 .

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban ATGT tỉnh sẽ cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn tăng cường năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế tổ chức ./.

                                                                                                                  Quốc Hưng