Ban Giám đốc công ty Tân Hải  cho biết, đến hôm nay lượng xăng tồn trước đó đã được bán hết. Do vậy, công ty chính thức đóng cửa và chuyển mục đích sử dụng khác nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ cũng như đảm bảo an toàn cho tòa nhà trụ sở mới của UBND tỉnh Cà Mau.

Được biết, Ngày 28/12, Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết, Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau thông báo (số 412-TB/TU) về việc không để tồn tại Cửa hàng xăng dầu số 2 của Cty TNHH MTV Tân Hải (Cty Tân Hải) thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.

Theo đó, khoảng cách giữa Cửa hàng xăng dầu số 2 với Toà nhà UBND tỉnh vừa hoàn thành và Nhà khách Minh Hải không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nếu có sự cố cháy, nổ tại cửa hàng xăng dầu sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến Toà nhà UBND tỉnh và Nhà khách Minh Hải. Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau thống nhất chủ trương không tồn tại Cửa hàng xăng dầu số 2.

Cty Tân Hải chấm dứt ngay việc nhập thêm xăng, dầu vào Cửa hàng xăng dầu số 2, kho hàng phải gửi nơi khác, chỉ để lại lượng hàng đủ bán khoảng hai ngày trở lại. Khi bán hết lượng xăng, dầu đang dự trữ sẽ chấm dứt việc kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu số 2, trong tháng 2/2020.

Trong thời gian bán xăng, dầu và chuyển kho xăng dầu còn tồn, Giám đốc Cty Tân Hải quán triệt đến lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Cty và Cửa hàng xăng dầu số 2 có ý thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Nguyễn Hoài An.