Vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng

Mục đích của việc phối hợp nhằmđẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư; xây dựng khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Ngoài raviệc phối hợp nhằm tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ cương, trật tự giao thông, làm giảm tai nạn giao thông, góp phần làm ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại tính mạng và tài sản do tai nạn giao thông gây ra; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ban An toàn giao thông cùng cấp.

Theo đó Ban An toàn giao thông tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ triển khai một số nội dung chính như sau:

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tuyên truyền việc thực hiện văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

- Tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn giao thông; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông; các quy định của pháp luật xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

- Tuyên truyền quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em nói riêng khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

- Điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường, phần đường, đúng tốc tộ cho phép; sử dụng phương tiện đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và thân thiện với môi trường; không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

- Tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện.

- Tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa; xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, vận động người đi đò tự giác mặc áo phao, chủ phương tiện chở khách ngang sông được cấp phép mới hoạt động, phương tiện tham gia giao thông phải được đăng ký, đăng kiểm và đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện phải có đủ chứng chỉ theo quy định.

Vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

- Tuân thủ quy tắc giao thông; thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo hệ thống Mặt trận phối hợp cùng các cơ quan cùng cấp tổ chức ra quân phát quang các đoạn đường bị che khuất tầm nhìn, dọn vệ sinh quanh khu vực sinh sống, vận động giải tỏa lấn chiếm vĩa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, phơi phóng các nông sản, thực phẩm làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan, che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông.

- Vận động nhân dân tích cực bảo vệ các công trình giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương về những thiệt hại, hư hỏng của các công trình giao thông, đồng thời tố giác những hành vi xâm phạm hành lang lộ giới cũng như làm hư hại đến các công trình giao thông công cộng.

Công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông:

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và phát động các phong trào tự quản của nhân dân trong giám sát việc xây dựng, bảo trì công trình kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông, kiểm soát xe chở quá tải trọng quy định; phát hiện kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về an toàn giao thông:

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Tổ tự quản”, “Nhóm tự quản”, “Đoạn đường tự quản”,…

- Tổ chức khảo sát, chỉ đạo điểm; hướng dẫn, xây dựng các mô hình tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp giai đoạn mới.

Ban ATGT tỉnh