Theo Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 10 tháng năm 2018 tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, đã xảy ra 51 vụ, chết 22 người, bị thương 64 người, giảm 22 vụ (-30,1%), giảm 04 người chết, (-15,4%), giảm 39 người bị thương, (- 37,8%) so với cùng kỳ năm 2017, kết quả cho thấy nhiều đơn vị, địa phương đã quan tâm vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên, kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ gia tăng trở lại, nhất là thời điểm từ nay đến cuối năm, nguyên nhân là do công tác tuần tra, kiểm soát ở một số địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa kiểm được soát nồng độ cồn, tốc độ xe đối với người điều khiển phương tiện; công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông chưa có chiều sâu, nhất là tuyên truyền trực quan; công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông còn chậm; việc giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, vật chướng ngại trên các tuyến sông chưa duy trì thường xuyên, làm chưa triệt để, nhiều nơi, chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm, giải quyết chưa triệt để tình trạng cất nhà lấn chiếm trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, không giữ được địa bàn sau giải tỏa.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện đạt mục tiêu giảm từ 5% – 10% tai nạn giao thông trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau  chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau nâng cao tinh thần, trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các bộ, ngành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không uống rượu, bia khi lái xe.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông, cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng xe cá nhân, đặc biệt trong dịp lễ, tết khi đi trên các tuyến có cự ly dài, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường các pa nô, áp phích, băng rôn để tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường; tăng cường  tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông để các cơ quan đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến khu dân cư, vùng nông thôn. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đặc biệt là các buổi sinh hoạt đầu tuần.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố Cà Mau và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý vi phạm về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; chở quá số người quy định; sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện; sử dụng xe mô tô, xe gắn máy cũ nát, không đảm an toàn để chở hàng hóa; trẻ em trên 06 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. Lực lượng Cảnh sát đường thủy và Thanh tra giao thông, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm  tại các bến thủy nội địa, bến đò, bến khách ngang sông; đặc biệt tăng cường kiểm tra hoạt động của các tàu chở khách du lịch, đò đưa rước học sinh hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi nhất. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những bến không phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa công trình giao thông; Phối hợp với các huyện, thành phố Cà Mau thường xuyên rà soát hệ thống báo hiệu giao thông, kịp thời điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đúng theo quy định và phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo phương tiện lưu thông được thông suốt, an toàn.

Về công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng  và giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác chỉ đạo giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông. Đối với những tuyến sông, địa bàn nào còn khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đi trực tiếp hiện trường để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại đến thời điểm hiện tại, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo nội dung Cam kết trách nhiệm đầu năm 2018, chỉ đạo các lực lượng thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở địa phương mình quản lý theo các nội dung nói trên; kiên quyết làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông; nếu nơi nào để tai nạn giao thông tăng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, có tuyến đường giáp ranh tỉnh bạn, đề xuất nội dung chương trình ký kết, phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với địa bàn giáp ranh, đồng thời tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện về xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác giải tỏa vật chướng ngại trên sông của các huyện, thành phố Cà Mau vào thời điểm cuối năm 2018./.

Hà Giang