Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và Trạm truyền thanh cấp xã, về những quy định như điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy; quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông và trên các loại phương tiện thủy nội địa khác,... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa.

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định; chở vượt quá sức chở của phương tiện, quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện đi đêm không có đèn chiếu sáng,…trong đó tập trung kiểm tra đối với phương tiện có động cơ có công suất máy từ 05 đến 15 mã lực, sức chở từ 05 đến 12 người (phương tiện gia dụng gia đình), phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch (kể cả tại các khu vui chơi, giải trí).

Các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động chở khách ngang sông; cương quyết đình chỉ hoạt động bến đò ngang không phép, các phương tiện chở khách ngang sông đảm bảo điều kiện an toàn. Đối với những bến khách ngang sông có mật độ khách cao, địa bàn phức tạp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải cử cán bộ theo dõi, giám sát việc đảm bảo an toàn giao thông của chủ bến.

Phòng Cảnh sát giao thông – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” cấp tỉnh, tham mưu Ban An toàn giao thông tỉnh các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm; xây dựng, duy trì các mô hình văn hóa như: Tuyến sông văn hóa- an toàn; bến văn hóa, văn minh, an toàn,... Giao cho Cơ quan Thường trực Liên ngành đường thủy nội địa tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình thi công trên đường thủy nội địa; các công trình điện vượt sông (kể cả công trình ngầm), xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Cà Mau: chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, thường xuyên kiểm tra các đò đưa rước học sinh, bắt buộc học sinh phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng nổi cầm tay khi đi đò. Xử lý nghiêm các trường hợp chở quá số người quy định, không trang bị đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh trên phương tiện.

Hà Giang