Để đảm bảo tính thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là quy định về quy mô phương tiện của đơn vị vận tải trong nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến của các bộ ngành liên quan và đa số các ý kiến đều đồng tình bỏ quy định về quy mô, số lượng xe tối thiểu của một đơn vị vận tải. Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017 định hướng năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố tiếp tục cấp phù hiệu đối với phương tiện vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300km trở lên cho các xe đang hoạt động ( đã được cấp phù hiệu trước ngày 01/7/2017) và yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên, đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về điều kiện kinh doanh nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vận tải, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sau thời điểm ngày 01/7/2017 thì thực hiện đúng theo quy định tại Điều 19, Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hoá trên hành trình có cự ly từ 300 kilômét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau: Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: từ 10 xe trở lên; Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 05 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 03 xe trở lên) cho đến khi có định định mới thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành./.

Huỳnh Anh