Các Đoàn kiểm tra liên ngành số 2, 3 và 4 xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương ven sông tổ chức triển khai giải tỏa vật chướng ngại (chủ yếu là các hoạt động đặt ngư cụ khai thác, đánh bắt thủy sản trên luồng như chà, nò, lú, đáy cá, vó càng…) gây cản trở và mất an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tập trung vào các tuyến sông kênh có mật độ lưu lượng vận tải thủy cao như sông Ông Đốc, sông Gành Hào, kênh Lương Thế Trân, kênh Bạc Liêu Cà Mau, Cà Mau Hòa Thành.

Lực lượng công an xã thanh thải các cọc đáy cá gây cản trở giao thông đường thủy

Kết quả thực hiện trong đợt ra quân giải tỏa 07 miệng đáy cá, 15 miệng lú, 05 vị trí cắm chà, lực lượng công an xã trực tiếp thanh thải gần 2.500 cây cọc các loại dùng đặt lú và vận động người dân tự tháo dỡ trên 900 cây cọc cắm đặt lú, 04 chà, 132 miệng lú. Sau khi giải tỏa xong, các Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành ký biên bản bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quản lý địa bàn và có biện pháp chống tái chiếm. Nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phương tiện vận tải lưu thông an toàn, thông suốt.

Quốc Khánh