Dự án bao gồm đầu tư xây dựng đê biển, kè ngầm tạo bãi khắc phục sạt lở, giữ phù sa bồi đắp tạo bãi tái sinh cho cây mắm để khôi phục lại rừng phòng hộ xung yếu bị mất, nhằm bảo vệ bờ biển, bảo vệ đê biển; bảo vệ sản xuất, tài sản, tính mạng của người dân phía trong đê, tạo điều kiện thích nghi với môi trường sinh thái trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Dự án sẽ thực hiện tại hai 02 huyện: Trần Văn Thời và Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Tuyến đê ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời bị sạt lở

Thời gian thực hiện dự án từ 2017- 2022.

Theo đó, quy mô của dự án gồm Đầu tư xây dựng mới kè chống sạt lở bờ biển, chiều dài 15km, đoạn từ cửa Sông Đốc đến cửa sông Bảy Háp, thuộc huyện Trần Văn Thời và huyện Phú Tân; đầu tư xây dựng mới đê biển Tây, chiều dài 21,8km, đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm, thuộc huyện Phú Tân.

Dự kiến tổng mức đầu tư là 650 tỷ đồng, vốn ODA vay ưu đãi của Pháp 90% (585 tỷ đồng). Trong đó, tỉnh vay lại 30% (175,5 tỷ đồng); còn lại 10% vốn đối ứng là 65 tỷ đồng, đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% tương đương 32,5 tỷ đồng.

Được biết, thời gian vay vốn kéo dài 20 năm, bắt đầu từ năm 2018, thời gian ân hạn 7 năm. Thời gian bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2025 và tỷ lệ lãi suất hàng năm là 0,43%/năm.

Nguồn Báo Đầu Tư – Ong Vò Vẽ st