Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khai trương cổng thông tin. Ảnh: OVV st
Phát biểu tại lễ khai trương cổng thông tin, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật khẳng định, đây là việc làm cần thiết nhằm minh bạch thông tin, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho người dân, nhà đầu tư biết được về các dự án PPP. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải có phiên bản bằng tiếng Anh một cách nhanh nhất để thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực PPP.
Cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được xây dựng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của Bộ Giao thông Vận tải; cung cấp các thông tin cơ bản về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quy trình thực hiện; liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải; phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp.
 
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi lễ. Ảnh OVV st 
Nội dung và cấu trúc Cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý gồm 10 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành...
Cổng thông tin điện tử có một số chuyên trang, chuyên mục đặc biệt, như: Công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư , sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, thông tin đấu thầu, danh sách dự án sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư... giúp cá nhân, doanh nghiệp quan tâm có thể tra cứu, tìm kiếm đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về các dự án để lựa chọn, tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.
Chuyên trang “Dự án đang triển khai xây dựng, dự án vận hành khai thác” cung cấp các thông tin chủ yếu liên quan dự án (tổng mức đầu tư, quy mô, nhà đầu tư, tiến độ khởi công, hoàn thành, trạm thu phí, mức phí...), đặc biệt là thời gian thu phí chính thức sau khi cập nhật quyết toán dự án, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, giám sát cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, khai thác các dự án PPP.
Chuyên trang “Nhà đầu tư, văn bản”, cung cấp danh sách các nhà đầu tư, địa chỉ liên hệ; các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công tư, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước, hướng dẫn quy trình thực hiện dự án. Cổng Thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức PPP sẽ được cập nhật thường xuyên, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch. 
                                                          Theo Tạp chí Giao thông – Ong  Vò Vẽ