Tại Thông tư này,  Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì thành lập đoàn khảo sát và tính toán công suất bến xe, tổ chức công bố công suất bến xe trên địa bàn địa phương. Thành phần đoàn khảo sát và tính toán công suất bến xe gồm: đại diện Phòng quản lý vận tải, Phòng quản lý giao thông, Thanh tra Sở, đại diện Hiệp hội vận tải ô tô tại địa phương và đại diện bến xe khách. Thời gian thực hiện khảo sát và tính toán công suất bến xe được thực hiện khi tổ chức kiểm tra quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Đối với các bến xe được đầu tư, xây dựng sau khi Thông tư này có hiệu lực, đơn vị quản lý, khai thác bến phải thực hiện tính toán sơ bộ công suất của bến xe trong hồ sơ thiết kế.

Công suất bến xe là một nội dung trong quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Công suất bến xe được tính toán và công bố lại trong trường hợp bến xe thực hiện cải tạo các hạng mục công trình trong bến hoặc thay đổi phương án điều tiết giao thông khu vực xung quanh bến làm ảnh hưởng đến công suất của bến xe. Các bến xe đã công bố đưa vào khai thác trước ngày quyết định này có hiệu lực nếu công suất khai thác của bến xe trong một giờ được công bố thấp hơn công suất thực tế, các chuyến xe đang hoạt động tại bến được giữ nguyên hiện trạng cho đến khi đơn vị kinh doanh vận tải ngừng khai thác.

                             Bến xe khách Cà Mau với tần suất xe ngày càng gia tăng - ảnh Thiên Ân.

Quy định về tính toán công suất bến xe khách hướng dẫn rõ công suất bến xe tính toán trong một giờ hoạt động; Công suất thực tế của bến xe trong một giờ; Công suất bến xe trong ngày; Quy định về tính toán công suất cổng vào bến xe.; Quy định về tính toán công suất khu vực trả khách; cách tính toán công suất khu vực chờ tài; Quy định về tính toán công suất khu vực đón khách; Quy định về tính toán công suất cổng ra  và Quy định về tính toán công suất bến xe trong các trường hợp đặc biệt.

Công suất khai thác của bến xe trong một giờ sẽ là hệ số ảnh hưởng đến công suất bến xe (lưu lượng giao thông của đường/Khả năng thông hành của đường) nhân với công suất tính toán của bến xe trong một giờ. Còn công suất bến xe trong ngày là thời gian hoạt động của bến xe trong ngày nhân với công suất thực trong một giờ (xe/giờ).

                                                                                                                                    Thiên Ân.