Công trình lộ bê tông ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái.

Cùng với đó, các địa phương đã thực hiện trên 47 ngàn mét lộ bê tông, vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, đã hoàn thành trên 30 ngàn mét.

 Thực hiện tốt là các xã Phú Tân, Rạch Chèo và Nguyễn Việt Khái. Các đơn vị này huy động hiện quả nguổn vốn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện. Bên cạnh phát triển lộ mới, huyện cũng quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến lộ để đảm bảo theo chuẩn xã nông thôn mới.

  Anh Phan