Ra quân tuyên truyền an toàn giao thông – ành Minh hoạ

Để thực hiện tốt công tác này, ngay từ đầu năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch nội dung, chương trình tổ chức triển khai thực hiện hành động năm An toàn giao thông 2016 đến các đơn vị  quân đội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh đã triển khai tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết vào lãnh đạo nhiệm vụ hàng tháng, quý của chi đảng bộ và chương trình huấn luyện hàng năm.

Cùng với đó đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hoá giao thông, nhân rộng điển hình và biểu dương những gương người tốt, việc tốt khi tham gia giao thông. Đơn vị đã tổ chức 9 hội thi tuyên truyền viên trẻ tìm hiểu “Pháp luật về an toàn giao thông” cấp cơ sở, thu hút trên 1.100 người tham gia. Trong đó có 1 hội thi tuyên truyền viên cấp tỉnh., với trên 300 người tham gia. Qua cuộc thi đã góp phần cho cán bộ, chiến sỹ nắm và hiểu thêm pháp luật về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó đơn vị đã thực hiện tốt chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe môtô, giấy tờ xe, việc đội mũ bảo hiểm đối với mọi quân nhân khi ra vào đơn vị, trong đó chú trọng tăng cường công tác kiểm tra vào các dịp lễ, tết đối với các xe quân sự. Kết quả qua kiểm tra, 100% xe có tình trạng kỹ thuật tốt, người và xe có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định.

 Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông đối với quân nhân – ành Minh hoạ

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt năm An toàn giao thông 2016 với những giải pháp cụ thể:

Thực hiện nghiêm quy định về công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; Thực hiện hướng dẫn số 1801/HD-BTL ngày 29/10/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 91/CT-BQP ngày 08/10/2015 của Bộ Quốc Phòng về tăng cường lãnh đạo quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quân đội.

Tiếp tục duy trì, phát huy nhân rộng các mô hình xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa cơ quan, đơn vị với địa phương nơi đóng quân, góp phần tích cực vào thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Tăng cường phối hợp với Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát xe Quân sự nhất là vào dịp lễ, tết.

Nâng cao chất lượng quản lý trang bị kỹ thuật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nắm chắc số lượng xe máy, tàu thuyền trên toàn tỉnh đồng thời duy trì nghiêm công tác kiểm tra an toàn xe quân sự, kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe môtô, giấy tờ xe, việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông đối với mọi quân nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức, phương pháp: đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt chi đoàn, phù hợp để mỗi quân nhân khi tham gia giao thông thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông. Kịp thời biểu dương khen thưởng và kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm.

Quốc Hưng