Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT, nhà đầu tư BOT bổ sung đầy đủ biển báo bắt đầu khu đông dân cư (R420) và và biển báo kết thúc khu đông dân cư (R421) ở tất cả các tuyến đường nhánh trên hệ thống quốc lộ và đường địa phương.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, Điều 3 Thông tư số 91 của Bộ GTVT và mục D.17 Quy chuẩn Việt Nam 41:2016 về báo hiệu đường bộ quy định: Biển số R420 có hiệu lực đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đông dân cư cho đến vị trí đặt biển số R421. Như vậy, đối với các khu đông dân cư, yêu cầu tại tất cả các đường, các cửa ngõ ra, vào đều phải cắm biển R420 và biển báo R421 mà không nhất thiết phải cắm nhắc lại tại các nút giao.

Tuy nhiên, hiện nay một số nơi chỉ cắm biển R420 và R421 trên các trục chính, còn các đường nhánh chưa được bố trí, đặc biệt ở các khu vực mà hệ thống đường do các cấp khác nhau quản lý như trục quốc lộ, Tổng cục Đường bộ đã bố trí, các đường ngang do địa phương quản lý lại chưa bố trí đầy đủ biển báo.

Để thuận lợi, an toàn cho người tham gia giao thông và công tác thực thi pháp luật của lực lượng chức năng, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng của địa phương rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo R.420 và R.421 trên các cửa ngõ vào, ra khu đông dân cư của hệ thống đường địa phương như  đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT và các nhà đầu tư BOT rà soát và lắp đặt đầy đủ biển báo R.420 và R.421 trên hệ thống đường quốc lộ thuộc phạm vi quản lý và trên đường nhánh tại khu vực nút giao với quốc lộ (nếu đường nhánh đó không thuộc khu vực đông dân cư); Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị quản lý đường lắp đặt biển báo R.420 và R.421 trên hệ thống đường địa phương.

Tổng cục Đường bộ cũng lưu ý các đơn vị về vị trí lắp đặt biển báo R.420 và R.421 được căn cứ Điều 3 Thông tư 91 và mục D.17 Quy chuẩn Việt Nam 41:2016 của Bộ GTVT phù hợp thực tế là khu vực đông dân cư. Bên cạnh đó, kích thước biển báo căn cứ Quy chuẩn 41:2016, có thể được điều chỉnh giảm với hệ số 0,75 hoặc 0,5 để phù hợp với điều kiện địa hình, quy mô đường nhánh và tiết kiệm kinh phí. Trong trường hợp đường đôi, đường rộng có bổ sung thêm 1 biển báo ở dải phân cách giữa hay bên trái đường với kích thước phù hợp với địa hình.

Tổng cục Đường bộ VN giao Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV đôn đốc, báo cáo kết quả công tác rà soát, bổ sung biển R.420, R.421 tại các địa phương thuộc khu vực quản lý và báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 25/8/2017.

Theo baogiaothong.vn