Theo đó, từ ngày 27/4/2020, việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe ô tô và mô tô được thực hiện trở lại sau thời gian tạm nghỉ để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bào cho công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô trên địa bàn tinh được đảm bảo an toàn, Sở Giao thông vận tải yêu câu các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe tô chức thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế trước khi tổ chức cho học viên vào học trở lại đến khi có hướng dẫn mới. Trong đó, tập trung vệ sinh sạch sẽ khuôn viên cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch; lau, chùi, khử khuẩn phòng học, xe tập lái, các trang thiết bị học tập sau mỗi ngày học, ngày thi; bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn trong các phòng học, phòng làm việc và trên các xe tập lái; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian học, làm việc và trên xe tập lái.

Hoài An