Thực hiện Kế hoạch của Ban ATGT huyện Trần Văn Thời, Ban ATGT xã Khánh Hưng đề ra Kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã, công an viên các ấp và lực lượng dân phòng….tăng cường tuần tra, nhắc nhỡ, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tạo đường thông lề thoáng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Người dân mua bán dưới lòng đường trên đoạn tỉnh lộ thuộc xã Khánh Hưng

Địa bàn xã Khánh Hưng có 14 điểm mua bán nhóm do người dân tự phát, họp chợ vào buổi sáng. Công an xã Khánh Hưng đã xây dựng Kế hoạch tuần tra, nhắc nhỡ, lập biên bản cam kết đối với những hộ mua bán lấn chiếm lòng lề đường, mái che gây khuất tầm nhìn trên địa bàn xã.

Cụ thể, đối với những điểm mua bán nhóm, phải di dời ra cách lề đường 2m; lập biên bản buộc tháo dỡ mái che đối với 04 hộ vi phạm ở ấp Nhà Máy A. Đối với đường thủy, giải tỏa 25 cái nò, đó, lú, vó trên sông. Công an xã và lực lượng dân phòng các ấp thường xuyên theo dõi, nhắc nhỡ các hộ dân không tái lấn chiếm sau khi giải tỏa.

Tại xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, lực lượng Công an xã, cùng thành viên Ban ATGT đã đến từng hộ dân cất nhà lấn chiếm hành lang lộ giới để lập biên bản cho hộ dân cam kết tháo dỡ. Đa số các hộ dân đều đồng tình, tự nguyện tháo dỡ phần nhà cất lấn chiếm hành lang lộ giới.

Tổ công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang lộ giới xã Khánh Lộc đang đo diện tích mà hộ gia đình cần phải tháo dỡ do cất lấn chiếm hành lang lộ giới.

Tại thị trấn Sông Đốc, Ban ATGT thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, dân phòng tăng cường công tác tuyên truyền vận động về trật tự ATGT, trọng tâm là tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ ranh giới hành lang an toàn giao thông đường bộ để người dân sinh sống trong khu vực chợ và 2 bên các tuyến đường liên huyện hiểu rõ các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sau khi thực hiện công tác tuyên truyền vận động mà người dân không tự giác chấp hành thì ngành chức năng sẽ lập biên bản cho người dân cam kết tháo dỡ theo quy định; giải tỏa đối với những trường hợp cố tình không tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc và tài sản khác vi phạm an toàn hành lang đường bộ.

Ngoài ra lực lượng công an thị trấn Sông Đốc Tổ chức kiểm tra, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ để có giải pháp phù hợp với từng đối tượng và từng tuyến đường.

Công an thị trấn Sông Đốc ra quân giải tỏa chợ tự phát ở khóm 10.

Với những hành động quyết liệt nhằm lập lại trật tự an toàn hành lang lộ giới, các tuyến đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã thông thoáng hơn.

Kiều Oanh