Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát 9 Trạm thu phí, trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ GTVT 8/9 Trạm; 1/9 Trạm đang kiểm tra, giám sát (Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai)” - Ông Nguyễn Văn Huyện thông tin.

Đoàn kiểm tra sẽ mời Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục thuế các địa phương tham gia

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, để đảm bảo tính minh bạch và phòng chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lận trong hoạt động thu phí,  Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và đề xuất Bộ GTVT cho phép Tổng cục chủ trì, mời Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục thuế các địa phương tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT.

Nguồn Bộ GTVT – Quốc Hưng St