Đề án “Giải pháp GTTM trên nền bản đồ số” mang hiệu quả quản lý nhà nước bằng ứng dụng Công nghệ thông tin; cung cấp cho người dân các thông tin chỉ dẫn giao thông, điểm đen, điểm ùn tắc, cảnh báo tốc độ và tạo môi trường giao thông an toàn; nâng cao ý thức của người tham gia giao thông vàcác ứng dụng quản lý vận tải đường bộ gồm: hệ thống giám sát hành trình, hệ thống biển báo tốc độ, hệ thống tích hợp ứng dụng quản lý tuyến cố định, hệ thống giám sát hành trình hai chiều, hệ thống sàn giao dịch vận tải và hệ thống điều hành taxi.

Đề án “Giải pháp GTTM trên nền bản đồ số” được Bộ GT-VT chỉ định giao Công ty TNHH MTV Hanel thực hiện ở cả 5 lĩnh vực đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không và đường sắt.

Bộ GT-VT là cơ quan quản lý duy nhất một bản đồ giao thông kỹ thuật số thống nhất trên toàn quốc. Các cơ quan, đơn vị có thể triển khai xây dựng các ứng dụng trên nền bản đồ số này theo các lĩnh vực chuyên ngành. Bộ sẽ xây dựng quy chế cập nhật và chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan. Trung tâm Công nghệ thông tin được Bộ GT-VT giao trực tiếp quản lý bản đồ số của Bộ và là đầu mối cung cấp bản đồ cho tổng cục và các cục theo quy định.

Đề án được thực hiện theo hai giai đoạn: trong giai đoạn 1, tập trung vào công tác quản lý nhà nước về hệ thống giám sát hành trình, quản lý tuyến cố định, quản lý cầu - đường, quản lý các vụ tai nạn giao thông...; đề án thực hiện quyết định của Nhà nước về thuê dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin, trên cơ sở bảo đảm tính độc quyền.

Thứ trưởng giao các đơn vị liên quan tham mưu về giá thuê, về thẩm định các thiết bị thuê; trên cơ sở đó xây dựng đề án về tổng thể, kinh phí đầu tư, để Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào kế hoạch bố trí vốn hằng năm, thanh toán cho nhà đầu tư, đảm bảo hoàn thành các thủ tục để đề án chính thức đưa vào sử dụng từ 1-1-2017.

Nguồn Hà Nội Mới – Duy Nguyễn St