Với sự phối hợp chặt chẽ giữa GIZ, đơn vị thực hiện dự án và các đối tác Hiệp hội vận tải hàng hóa Đà Nẵng – DANATA và Hiệp hội các Doanh nghiệp Logistics Việt Nam – VLA Đà Nẵng đồng tổ chức Đào tạo nâng cao kỹ năng về Lái xe sinh thái (Eco-driving) và Lái xe phòng vệ dành (Defensive Driving) cho Doanh nghiệp – Khóa 3 khu vực Đà Nẵng từ ngày 15-18/12/2017.


Đại diện  VLA và DANATA phát biểu tại lễ khai giảng

Khóa học được tham gia tích cực bởi các doanh nghiệp có tầm nhìn phát triển bền vững, vì lợi ích doanh nghiệp và cộng dồng, cùng hướng đến tương lai.   


Kiểm tra phản xạ của lái xe Kỹ thật kéo – đẩy (push-pull)

Khóa học diễn ra trong 3 ngày từ 6 – 8/10/2017 chỉ dành riêng cho các lái xe tải hạng nặng, có kinh nghiệm lái xe đầu kéo ít nhất 5 năm. Học viên được hướng dẫn các kỹ năng lái xe phòng vệ - an toàn và kỹ năng lái xe sinh thái nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu đồng nghĩa với việc giảm phát thải ra môi trường và giảm chi phí vận doanh cho doanh nghiệp.


Phương pháp đào tạo phù hợp, tương tác giữa thày và trò tạo hứng thú cho học viên trên lớp

Từng học viên sẽ được thực hành đánh giá thực tế lái xe trên đường áp dụng các kỹ năng được hướng dẫn trên lớp vàthí nghiệm các kỹ năng lái xe sinh thái chứng minh tỷ lệ lượng nhiên liệu tiêu hao khi áp dụng và không áp dụng các kỹ năng lái xe sinh thái được hướng dẫn.

Các khóa đào tạo miễn phí sẽ tiêp tục được tổ chức, tập trung cho các doanh nghiệp vận tải tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 3/2018 dành cho các Doanh nghiệp Vận tải và Logistics quan tâm phát triển bền vững, tiết kiệm nhiên liệu.

Theo VTOTO