Việc nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe, giấy phép lái xe qua bưu điện đã được áp dụng gần một năm nay, theo thỏa thuận giữa Cục Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhưng vẫn có rất nhiều người chưa rõ về quy định này, và chưa áp dụng phổ biến dẫn tới việc mất khá nhiều công sức và thời gian để đi trực tiếp đóng phạt và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ.

Cụ thể, đối với trường hợp không thể nộp phạt tại chỗ đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thỏa thuận giữa Cục Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép người vi phạm có thể lựa chọn phương thức nộp tiền phạt vi phạm giao thông tại các bưu điện trên cả nước, đồng thời có thể nhận lại giấy tờ bị tạm giữ tại nhà.

Việc này hỗ trợ rất nhiều cho người vi phạm có thể nhanh chóng nhận lại giấy tờ khi vi phạm tại các tỉnh xa nơi cư trú, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Người vi phạm nếu chọn nộp phạt qua bưu điện sẽ đăng ký với cơ quan công an giao thông, ghi và ký vào mặt sau tờ biên bản vi phạm (bản cơ quan công an lưu) để chuyển tới bưu điện; sau đó, đến bưu điện gần nơi cư trú nhất để đăng ký và nộp tiền (bao gồm tiền phạt và phí dịch vụ). Khi nhận được tiền nộp phạt, Cảnh sát sẽ chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm theo phương thức ưu tiên. Người vi phạm giao thông sẽ nhận lại tất cả giấy tờ trong 02 ngày làm việc tại trung tâm các tỉnh, 03 ngày với vi phạm tại các huyện trong tỉnh, trong vòng tối đa 5 ngày khi chuyển phát liên tỉnh.

Ban ATGT tỉnh