Đảm bảo sức khỏe lái xe, là yếu tố quang trọng đảm bảo an toàn chuyến đi. Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Trả lời

Theo quy định tại Điều 65 Luật Giao thông đường bộ 2008 ,quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô như sau:

1. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ.

2. Người vận tải và người lái xe ô tô chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ:

- Tại điểm d, Khoản 6 Điều 23:Xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi thực hiện hành vi Điều khiển xe ô tô quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 65 của Luật Giao thông đường bộ.

- Tại Điểm b Khoản 5 Điều 24:Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi Điều khiển xe quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 65 của Luật Giao thông đường bộ.

Như vậy, người lái xe không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Nếu vi phạm, bạn sẽ bị phạt tiền theo quy định nêu trên, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng (Nghị định 46/2016/NĐ-CP).

Khi phát hiện xe khách đường dài chỉ có một lái xe, lái liên tục quá thời gian quy định, bạn có thể gọi điện đường dây nóng của Sở GTVT (niêm yết trên xe) để phản ánh./.

Mến chào bạn!

Ban ATGT tỉnh