So với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau thì trong 9 tháng tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Thới Bình đang tăng cao. Cụ thể là tai nạn giao thông xảy ra 17 vụ, làm chết 04 người, bị thương 33 người.  So với cùng kỳ năm 2015 tai nạn giao thông làm tăng 10 vụ (tăng gần 143%), tăng 04 người chết (tăng 100%), tăng 21 người bị thương (tăng 175%).

Trong khi đó thấp nhất là huyện Phú Tân, xảy ra 02 vụ, và đứng sau huyện Thới Bình là huyện Cái Nước xảy ra 15 vụ.

Trước tình hình tai nạn giao thông đang “đội sổ” so với các huyện, thành phố tronh tỉnh Ban An toàn giao thông huyện Thới Bình đưa ra các giải pháp vừa cấp bách vừa căn cơ lập lại TT-AT GT đó là: Tập trung tuyên truyền, tác động vào ý thức người tham gia giao thông, hình thành “Văn hóa giao thông”; Duy tu, sữa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, phát quang, tháo dỡ các biển quảng cáo, pa nô, áp phích che khuất tầm nhìn, tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; Nâng cao hơn nữa trong hiệu quả phối hợp với các thành viên Ban An toàn giao thông trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời kiên quyết trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông nhất là xe hợp đồng trá hình, bến dù, bến cóc và kiểm soát tải trọng xe, đặc biệt tăng cường kiểm tra các bến khách ngang sông, các hộ dân tái lấn chiếm trên đường Hành lang ven biển Phía nam.

Quốc Hưng