Các đại biểu tham gia lễ phát động

Để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng thị trấn Sông Đốc đạt chuẩn văn minh đô thị, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  thị trấn đề ra kế hoạch hoàn thành 04/04 tiêu chuẩn theo quy định.

Trong tiêu chuẩn về phát triển kinh tế, quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch, quy định: 100% ấp, khóm vận động nhân dân thường xuyên tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tiêu chuẩn xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị: Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, các chuẩn mực đạo đức xã hội để nâng cao ý thức, hành vi ứng xử của mỗi người trên địa bàn khi tham gia giao thông; không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị; trồng cây xanh công cộng, đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị đạt tiêu chuẩn theo quy định; khuyến khích các hộ gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn khu dân cư.

Các Trưởng khóm và Trưởng ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ký giao ước thi đua.

Tại lễ phát động, 12/12 Trưởng khóm trên địa bàn thị trấn và Trưởng ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã ký giao ước thi đua xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017-2018.

Kiều Oanh