Từng lúc, từng nơi người tham gia giao thông phải gánh chịu ảnh hưởng môi trường khi tham gia giao thông. Ảnh minh hoạ

Đây là chương trình phối hợp giữa Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Cty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO). Chương trình đưa ra để tập tập các bài viết chuyên về nghiên cứu đánh giá tác động của môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường đến hành vi tham gia giao thông cũng như sức khỏe của người tham gia giao thông trên các khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở đánh giá các mức độ ảnh hưởng khác nhau, đề tài sẽ đề xuất chiến lược, chính sách và các giải pháp xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng. Lộ trình áp dụng các giải pháp cũng được khuyến nghị cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất phương tiện và người tham gia giao thông.

- Nội dung nghiên cứu cần làm rõ những vấn đề như: mục đích nghiên cứu; đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu; đề cương chi tiết; những nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước; các sản phẩm của nghiên cứu.

- Người tham gia viết “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến người tham gia giao thông” cần đáp ứng các yêu cầu:

- Có chuyên gia có năng lực về lĩnh vực: môi trường, sức khoẻ và an toàn giao thông, đã công bố các công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế;

- Có trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ công tác phân tích, đánh giá, đo đạc các chỉ số về môi trường nhằm đánh giá và lượng hoá những tác động của môi trường đến sức khoẻ người tham gia giao thông.

Khí thải xe ô tô làm cho môi trường ngày càng thêm ô nhiễm. Ảnh minh hoạ

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trân trọng kính mời các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu về an toàn giao thông tại Việt Nam tham gia viết đề xuất “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến người tham gia giao thông” và gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 15/10/2016. Hướng dẫn chi tiết đăng trên website: antoangiaothong.gov.vn

Khánh Ngọc