Tại Cà Mau, trong hai ngày từ ngày 10/10 đến 11/10/2016 Đoàn tiến hành thanh tra cảng thủy nội địa và phương tiện thủy nội địa hoạt động tại các cảng thủy nội địa gồm: Cảng thủy nội địa Cà Mau, cảng thủy nội địa Kim Anh, cảng thủy nội địa Vạn Lợi và cảng thủy nội địa nhà máy đạm Cà Mau.

Đoàn thanh tra, kiểm tra điều kiện hoạt động tại Cảng Nhà máy Đạm Cà Mau

Qua đợt thanh tra, tình hình chấp hành pháp luật của các chủ cảng tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý và khai thác cảng thủy nội địa theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị xếp dỡ quy mô, hiện đại để phục vụ cho việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng, đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra vẫn còn cảng thủy nội địa trang thiết bị neo đậu phương tiện chưa đảm bảo an toàn, báo hiệu đường thủy nội địa bố trí tại cảng chưa phù hợp, không xuất trình được giấy kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị xếp dỡ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, Đoàn thanh tra còn đề nghị các chủ cảng khắc phục những thiếu sót theo kết luận của Đoàn thanh tra, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác hoạt động cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng thủy nội địa Cà Mau

Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung và khu vực tại cảng, bến thủy nội địa nói riêng rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với các cảng, bến thủy nội địa và phương tiện thủy hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa, nhằm ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn trước khi phương tiện rời bến./.

Văn Út (Đội TT-AT số 8)