Thanh tra Giao thông vận tải giải tỏa biển quảng cáo lắp dựng trái phép trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao cả ban ngày và ban đêm, thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lề đường và xe dừng đỗ trên đường. Để tạo thông thoáng, dành lòng, lề đường cho giao thông, đảm bảo lưu thông, an toàn thông suốt, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau đã tập trung thực hiện giải tỏa lều quán, các biển quảng cáo, biển cửa hàng, cửa hiệu lắp dựng trái phép ra khỏi phạm vi đất của đường bộ; phát quang cây cối đảm bảo tầm nhìn. Ngăn chặn và xử lý tình trạng người dân tự đào, đắp, xây nhà trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, tập kết vật tư vật liệu, cừ tràm trên lề đường để đảm bảo lòng, lề đường được thông thoáng, ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc vi phạm hành lang an toàn gioo thông đường bộ.

Song song đó, Thanh tra GTVT cũng tăng cường kiểm tra và xử lý tình trạng vi phạm dừng đỗ không đúng qui định; rà soát tháo bỏ các biển báo không thực sự cần thiết còn tồn tại gây mất tập trung của người tham gia giao thông đồng thời bổ sung thay thế các báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa. Theo đó Thanh tra GTVT đã phối hợp với chính quyến địa phương bổ sung, thay thế, duy tu, sửa chữa 1.988 trụ, 3.012 biến báo hiệu trên 73 tuyến trong nội ô thành phố Cà Mau, 12 tuyến đường do tỉnh quản lý và 716 trụ, 1.052 biển, 24 trụ đèn cửa biến tại các ngã ba đường thủy nội địa.

MỘNG TUYẾT – BATGT