Chiều 06/9, tại văn phòng Công đoàn Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam, Ban tổ chức Hội thi Lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2016 đã họp thảo luận, lấy ý kiến thông qua các nội dung chuẩn bị cho Hội thi “Lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2016:.

Tham dự buổi họp có các ông: Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn GTVT VN chủ trì, Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VTOTO VN), Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hội ATGT, Nguyễn Văn Thạch – Vụ trưởng Vụ ATGT, Nguyễn Trọng Thái - Chánh VP Uỷ ban ATGT QG, bà Phan Thu Hiền – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đưởng bộ VN, đại diện Văn phòng Bộ GTVT, Vụ Vận tải, ông Nguyễn Quý Đại – TBT Tạp chí VTOTO & Dailo.vn...

      

       Khung cảnh cuộc họp  - nguồn Dailo.vn ảnh TÂ st.

Hội thi do Công đoàn GTVT Việt Nam và phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phát động. Hội thi diễn ra trong toàn ngành, hướng dẫn các công đoàn GTVT địa phương, công đoàn trực thuộc công đoàn ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp vận tải thuộc Hiệp hội tham dự hội thi.

Theo Ban tổ chức, hội thi diễn ra nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT và văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về TTATGT, đạo đức nghề nghiệp cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông của đội ngũ lái xe ô tô chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải hành khách và vận tải hàng hóa ngành GTVT.

Thông qua các hoạt động trước, trong và sau hội thi, các cấp công đoàn tập hợp, phát hiện biểu dương tôn vinh các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa và cá nhân lái xe chuyên nghiệp gương mẫu làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, trên các phương tiện TTĐC của Trung ương, địa phương và ngành GTVT tạo sức lan tỏa sâu rộng ra toàn ngành và xã hội.

Theo kế hoạch, Hội thi cấp cơ sở được tổ chức trong tháng 9/2016 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến cuối tháng 10/2016, Hội thi lái xe ô tô giỏi an toàn năm 2016 toàn ngành GTVT sẽ khai mạc tại Hà Nội.

                                                                                                         Theo Dailo.vn – Thiên Ân St