điểm phụ huynh đưa rước trẻ mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Không dừng lại đó, vào những ngày trời mưa, đất tan chảy ra khắp mặt đường làm cho mặt đường trơn trợt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Chị Cẩm Hồng (phụ huynh của trẻ theo học tại Trường Mần Non Hướng Dương) tâm sự: “Trời mưa, đoạn đường này rất bẩn và trơn lắm, giống như đường nông thôn vậy; mình phải rất thận trọng vì lo ngại ngã phương tiện”.

Việc lấm chiếm lòng lề đường, vỉa hè này đã xảy ra khá lâu, kiến nghị Ủy ban nhân dân phường 6 tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân sớm trả lại phần đường thông thoáng phục vụ việc đi lại thuận lợi của người tham gia giao thông.

Khánh Hưng