Các chủ làm cơ sở làm cá khô thị trấn Cái Đôi Vàm phơi cá khô gây mất trật tự an toàn giao thông.

Các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý tình trạng phơi cá khô lấn chiếm lộ giới, tuyên truyền những hộ dân phơi cá khô cần quan tâm chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Quốc Toản