Theo đó, Cục yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các nhà thầu BOT, BT tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tham gia thi công các dự án xây dựng công trình giao thông trên phạm vi cả nước thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên đoạn đường đang thi công, đối với các tuyến đường đi qua khu dân cư phải thường xuyên tưới nước, thu dọn vật liệu rơi vãi trên đường.


                                Công trình thi công trên đường bộ đang khai thác. Ảnh: TL
    Cục yêu cầu các nhà thầu thường xuyên bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu, đèn tín hiệu ban đêm, cử người điều khiển giao thông theo quy định, thay thế các cọc tiêu không đúng quy cách, bị gãy đổ,...sửa chữa kịp thời  các vị trí mặt đường cũ bị hư hỏng để đảm bảo êm thuận và ATGT trên tuyến. 
    Ngoài ra, trong quá trình thi công nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông trong mọi tình huống.
                                                                                                                           Hà Giang