Theo điểm c, khoản 1, Điều 14 Thông tư 01/2016/TT-BCA, Cảnh sát giao thông có quyền thực hiện việc kiểm soát số người trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ so với nội dung quy định tại các loại giấy tờ. Do vậy, Cảnh sát giao thông có quyền kiểm đếm xem số người chở trong xe ôtô có phù hợp hay không.

Trường hợp chở quá số người quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau

  - Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng nếu chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

                                                     Xe gia đình vi phạm – MT ST

 Với xe khách, khoản 4 Điều Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định:

 Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ôtô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm, nếu chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

 Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

 - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp chở số người vượt trên 50% đến 100% số người được phép chở của phương tiện (điểm a khoản 8 Điều 23 NĐ 46/2016/NĐ-CP);

 - Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng trong trường hợp vượt trên 100% số người được phép chở của phương tiện (điểm b khoản 8 Điều 23 NĐ 46/2016/NĐ-CP.

                                                                                       Nguồn VNEXPRESS - Quốc Hưng St