Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa kiểm tra Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phát huy dẫn đầu về cải cách

Báo cáo tại Hội nghị Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra, nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được thực hiện hiệu quả, hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ hoàn thành dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, được Quốc hội thông qua với trên 80% đại biểu tán thành.

Bộ GTVT đã kịp thời xử lý, giải quyết và trả lời các vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân; thực hiện tốt tinh thần Chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp. Công tác quản lý vận tải tiếp tục được tăng cường, chất lượng dịch vụ vận tải được cải thiện, nhất là trong lĩnh vực đường sắt. Bộ đã chủ động đối thoại, làm việc, tiếp xúc với các hiệp hội, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, sản lượng vận tải 6 tháng đầu năm đạt 705,2 triệu tấn hàng, tăng 8,8%; đạt 1.977,5 triệu lượt hành khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 130,6 triệu Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 88,9 triệu HK.km; tăng 5,8% về luân chuyển hàng hóa và tăng 8,5% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2016...

TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 9.593 vụ, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người; so với cùng kỳ năm 2016 giảm 636 vụ, giảm 229 người chết, giảm 1.004 người bị thương; công tác giảm UTGT được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án BOT tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Đến nay, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị để xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Dự án Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành; báo cáo và đã được Quốc hội thông qua tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án CHKQT Long Thành thành dự án thành phần; đã triển khai kế hoạch nâng cao năng lực khai thác, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phê duyệt Đề cương - Dự toán và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân các dự án ước đạt 22.800 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch năm 2017. Các cơ quan, đơn vị đã lập, trình duyệt quyết toán 65 dự án với giá trị 45.367 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch cả năm; đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 44 dự án với giá trị 9.380 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch cả năm 2017. Đối với các dự án BOT, BT, đến nay đã chấp thuận quyết toán được 53/58 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Công tác cải cách hành chính của ngành GTVT tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36ª/NQ-CP, kịp thời xây dựng, đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vượt mức kế hoạch đề ra, dẫn đầu khối bộ, ngành về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến năm 2016.

Huy động tối đa các nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật vốn là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Luật Đường sắt (sửa đổi) vừa được thông qua với sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội.

Cũng theo Bộ trưởng, công tác quản lý vận tải tiếp tục được tăng cường, chất lượng dịch vụ vận tải được cải thiện. TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Các dự án trọng điểm của Ngành như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất... được thực hiện với nỗ lực cao; việc quyết toán các dự án, nhất là các dự án BOT đảm bảo tiến độ. Ngành GTVT đã đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vượt kế hoạch đề ra, dẫn đầu khối các bộ, ngành về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến năm 2016 và công tác này tiếp tục được duy trì trong các tháng đầu năm 2017. Các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được Bộ GTVT tổ chức thực hiện, triển khai kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục: Vẫn còn xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Việc kiểm tra tải trọng xe tại một số địa phương chưa được quan tâm, triển khai quyết liệt; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gặp khó khăn; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông chưa thực sự hiệu quả; công tác quản lý, giám sát các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa... còn nhiều bất cập.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các đơn vị cần bám sát các chương trình hành động của Bộ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, Bộ trưởng chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần chủ động thực hiện tốt: Xây dựng văn bản QPPL để thực hiện Luật Đường sắt (sửa đổi); duy trì việc tiếp xúc hiệu quả hơn nữa với doanh nghiệp; phối hợp với các hiệp hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; làm việc với một số địa phương về công tác quản lý vận tải hành khách và tổ chức giao thông công cộng; phối hợp với Bộ Công an và các địa phương đẩy mạnh kiểm soát tải trọng xe; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp đồng bộ để khắc phục UTGT.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan liên quan cần tiếp tục đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017; khẩn trương rà soát và đề xuất phương án mở rộngCHKQT Tân Sơn Nhất; tiếp tục hoàn thiện thủ tục để báo cáo Quốc hội về Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Dự án giải phóng mặt bằng CHKQT Long Thành; xây dựng và nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hoàn thành đưa vào sử dụng 145 dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch năm 2017

Theo tapchigiaothong.vn