Người dân đến  Sở GTVT đổi giấy phép lái xe tăng cao                                     

Lộ trình cụ thể: Đối với giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2016; Đối với giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) trong đó có mô tô hai bánh: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Bộ phận " một cửa"  Sở GT-VT tỉnh Cà Mau

Bên cạnh đó, Sở GTVT chỉ đạo bộ phận " một cửa"  Niêm yết công khai thủ tục, quy trình và lệ phí đổi giấy phép lái xe tại bộ phận tiếp nhận, đổi giấy phép lái xe và khu vực cổng cơ quan; hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân không qua trung gian, đến đúng vị trí tiếp nhận, đổi giấy phép lái xe.

 Sở GT - VT đầu tư bổ sung trang thiết bị, tăng cường cán bộ, chuyên viên, bố trí làm thêm giờ tại bộ phận tiếp nhận và in giấy phép lái xe để tăng số lượng giấy phép lái xe được cấp, đổi trong ngày, đáp ứng nhu cầu đổi giấy phép lái xe đang tăng cao của người dân. Ngoài ra, hiện Sở đã ký kết với Bưu điện tỉnh Cà Mau thực hiện việc cấp đổi ( GPLX) qua bưu điện các huyện. Bà con có nhu cầu nên liên lạc với các bưu cục gần nhất để nắm bắt thông tin và thực hiện việc cấp đổi GPLX.

Thiên Ân