Công trình thủy lợp ở tuyến kênh ấp Hưng Hiệp, xã Tân Hưng Tây.

Việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi không những đáp ứng được nhu cầu phục vụ nuôi trồng thủy sản mà còn tạo cho người dân đi lại lưu thông bằng đường thủy trên địa bàn huyện dễ dàng hơn; kết hợp làm lộ giao thông nông thôn, ngăn triều cường.

Khó khăn hiện nay là vốn đầu tư cho công trình thủy lợi thường rất lớn, nhưng sau mỗi lần nạo vét chỉ sử dụng được từ 3 đến 5 năm. Nguyên nhân là do phù sa bồi lắng, làm cho dòng sông bị cạn, dẫn đến nguồn nước không lưu thông được, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân.

  Anh Phan