Nhiều người dân ở các tuyến sông xã Nguyễn Việt Khái, thị trấn Cái Đôi Vàm đặt lú, cắm chà

Nhằm lưu thông đi lại của bà con được dễ dàng, cũng như để đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông nhiều lần chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa, nhưng đến nay… tình trạng này vẫn còn tái diễn. Từ đó, tiềm ẩn tại nạn giao thông thủy rất cao.

Thời gian tới, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền và giải tỏa, xứ lý vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thủy khi tham gia giao thông. 

Anh Phan