Các công trình lộ lô tông xây dựng, được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Phú Tân hoàn thành, đưa vào sử dụng gần 17 ngàn mét lộ bê-tông, đạt hơn 50% kế hoạch năm 2017.

Việc huy động sức dân làm giao thông nông thôn ở huyện Phú Tân được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Từng địa bàn dân cư đã phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ ở cơ sở trong triển khai thực hiện. Trước hết là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” và tổ chức công khai, minh bạch trong tất cả các khâu từ tổ chức họp dân để bàn chủ trương, lựa chọn công trình, công khai mức huy động. Qua đó, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát thi công, nghiệm thu đến khâu quản lý bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình… đều được nhân dân bàn bạc, thống nhất, đồng thuận cao. Kể cả việc miễn giảm đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo cũng được thông qua người dân nắm bắt cụ thể.

Nhờ đó, nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn ở các địa phương được nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất, vật tư và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia góp tiền, hỗ trợ máy móc, phương tiện… để làm đường giao thông nông thôn.

Kết cấu hạ tầng phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tuyến lộ ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo vừa được xây dựng hoàn thành theo chuẩn lộ nông thôn mới. Tuyến lộ này có chiều dài hơn 1 ngàn 700 mét, rộng 3 mét. Người dân rất phấn khởi và tích cực cùng tham gia đóng góp tiền bạc, ngày công lao động để tuyến lộ nhanh chóng được hoàn thành, đưa vào phục vụ đời sống sinh hoạt.

Ông Đinh Văn Mai, ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo nói:  " Khi con lộ hoàn thành  thuận lợi  lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương, kích thích kinh tế, xã hội ngày càng phát triển".

Ông Lý Văn Gặp, Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân cho biết: “Nhờ sự đồng thuận của nhân dân trên cơ sở bàn bạc dân chủ, công khai nên xã mới có sức mạnh nội lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông nông thôn như hiện nay".

Gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” mục tiêu phát triển giao thông nông thôn ở Phú Tân từng bước đi vào chiều sâu,  ý thức trách nhiệm và quyền dân chủ của người dân khơi dậy. Từ đó tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước được khắc phục, ngày càng nhiều những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương điển hình, gương mẫu tự nguyện, tự giác hiến đất, góp vốn, góp công, tham gia góp phần xây dựng giao thông nông thôn.

Như vậy, đến nay, huyện Phú Tân có 100% xã thị trấn có lộ nhựa ô tô về đến trung tâm, hệ thống lộ bê-tông với trên 600 ngàn mét phủ đều từ trung tâm xã thị trấn đền các ấp, khóm.

Có thể thấy, sự phát triển hệ thống giao thông của huyện  Phú Tân trong những năm qua đã khẳng định được sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm của nhân dân trong huyện trong thực hiện những mục tiêu chung, góp phần tạo nên diện mạo Phú Tân ngày càng khởi sắc.

Anh Phan