Phú Tân nhiều người dân buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian qua, để công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ được duy trì thường xuyên, có hiệu quả, huyện Phú Tân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân sống ven các tuyến lộ trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Tình trạng xây dựng nhà trên hành lang lộ giới còn xảy ra, nhiều nơi người dân tập kết mua bán hàng hóa như trái cây, quần áo may sẵn… lấn chiếm lòng lề đường, nhiều đoạn không còn lối cho người đi bộ và che khuất tầm nhìn, nguy cơ xày ra tai nạn cho những người tham gia giao thông, nhất là giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, nhiều hộ đặt biển quảng cáo hoặc để đậu xe trước nơi buôn bán chiếm lối người đi bộ, đây là nguy cơ dễ xảy ra tai nạn. Hiện nay ngành chức năng thường xuyên ra quân lập lại trật tự an toàn hành lang lộ giới. Nhưng tình trạng này vẫn còn tái diễn.

Trước thực trạng trên, huyện Phú Tân ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn. Để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện, huyện cũng đã phân chia thời gian cụ thể cho các năm. Giai đoạn đầu thực hiện từ tháng 01 năm 2017 đến hết năm 2018. Giai đoạn sau từ cuối năm 2018 đến hết năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chỉ đạo trong thời gian tới các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đến các tổ chức và mọi người dân biết, tự giác chấp hành. Rà soát, thống kê và phân loại các công trình vi phạm nằm trong an toàn hành lang đường bộ, các đường đấu nối vào các tuyến đường bộ trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự giác tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ; quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đã được giải tỏa, xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ; quản lý. Bảo vệ phần hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới.

Hy vọng rằng, với quyết tâm và nổ lực của ngành chức năng huyện sẽ tạo sự thay đổi cơ bản về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội trong công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang đường bộ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện.

Anh Phan