Những hộ dân gia đình có điều kiện, đưa cơ giới vào múc, để bảo quản bờ kè được tốt hơn.

Tính đến nay, toàn huyện Phú Tân đã đẩu tư xây dựng gần 50 km lộ nhựa, gần 800 km lộ bê tông và gần 600 cây cầu giao thông nông thôn.  Hệ thống giao thông đường bộ trong những năm qua phát triển mạnh.

Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng,  nhiều công trình cầu, lộ giao thông nông thôn bị xuống cấp, hư hỏng và bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của nhân dân.

   Để bảo vệ tốt hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng, tuổi thọ công trình, đảm bảo phục vụ tốt cho việc lưu thông, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, gây lãng phí, tốn kém ngân sách nhà nước và tài sản của nhân dân.

Năm 2011 Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân  ban hành Chỉ thị số 08 về việc bảo vệ, duy tu, sửa chữa và chống sạt lở các công trình giao thông đường bộ,  đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực.

      Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, các xã, thị trấn thành lập 09 Ban chỉ đạo ở các xã, thị trấn với 177 thành viên. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ra quyết định thành lập được 569 Tổ quản lý bảo vệ, duy tu, sửa chữa, kè chông sạt lở các công trình giao thông nông thôn ở các âp, khóm với trên 11 ngàn thành viên.

Đến nay các xã, thị trấn trong huyện  đã đầu tư và vận động nhân dân duy tu, sửa chữa được trên  419 ngàn mét lộ giao thông Trong đó, duy tu sửa chữa 360 tuyến lộ bê tông, chiều dài trên 37 ngàn mét,  kè chống sạt lỡ được  trên 26 ngàn m lộ bê tông,  kè bằng cây gỗ địa phương được trên 177 ngàn mét,  kè bằng đất đen được trên 178 ngàn mét. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời 54 cây cầu giao thông nông thôn xuống cấp hư hỏng nặng ngoài khả năng cân đối vốn của các xã, thị trấn và đầu tư duy tu, sửa chữa kè chống sạt lỡ các công trình giao thông theo phân cấp do huyện quản lý từ nguồn ngân sách huyện với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Các công trình lộ được duy tu, sửa chữa, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương.

Trong triển khai thực hiện, các xã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa xã và ấp, đối với những công trình hư hỏng nặng thì xã chịu trách nhiệm sửa chữa, đối với công trình hư hỏng ở mức độ nhẹ thì giao cho ấp và tổ quản lý tổ chức vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện. Qua đó, được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân.

Ông Lý Quốc Khởi, ấp Lê Năm, xã Rạch Chèo cho biết: “Gia đình tôi cố gắng kè chống sạt lở để giữ gìn con lộ đi ngang qua nhà, đảm bảo sử dụng  lâu dài”.

Đối với nhiều xã, khi công trình lộ bê tông  mới nghiệm thu đưa vào sử dụng, xã chỉ đạo, vận động nhân dân ký cam kết có trách nhiệm bảo vệ, duy tu, sửa chữa, kè chống sạt lở ngay khi tuyến lộ bị xuống cấp và có nguy cơ sạt lở.

Ông Dương Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Rạch Chèo cho biết:Thời gian qua, sau khi triển khai nhân dân trên tuyến rất đồng tình, ủng hộ và sửa chữa hàng ngàn mét lộ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại thuận tiện hơn. Từ đó, các công trình cầu, lộ sử dụng được lâu dài hơn”.

 Việc ban hành Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã đáp ứng được tình hình thực trạng giao thông hiện nay, phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân, được đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó góp phần đưa Chỉ thị thật sự đi vào cuộc sống.

Anh Phan