Đầu tiên hãy cùng làm rõ Lỗi vượt phải là gì?. Theo quy chuẩn 41/2016 quy định, Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều. Các phương tiện không được phép vượt phải nhau trừ một số trường hợp được quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Hiểu một cách đơn giản, hành vi “vượt phải” chỉ được xác định là lỗi khi diễn ra trên đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều. Ngược lại, đối với đường cao tốc hay đường quốc lộ có hai làn xe trở lên mỗi chiều thì hành vi vượt này không được coi là vi phạm lỗi “Vượt phải”.

Tuy nhiên, Quy chuẩn QCVN 41/2019/BGTVT mới có hiệu lực đã xoá bỏ khái nhiệm này. Cụ thể, các phương tiện tham gia giao thông khi vượt, tất cả các xe đều bắt buộc phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

- Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.

- Khi xe điện đang chạy giữa đường.

- Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Theo tìm hiểu, mặc dù Quy chuẩn QCVN 41/2019/BGTVT không quy định rõ thế nào là “Vượt phải” như trước đây nhưng Nghị định 100 sau khi ra đời lại xác định rõ ràng việc xử phạt xung quanh hành vi về này.

Cụ thể, điểm d khoản 5 Điều 5 Nghị định này quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sau đây: 

- Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái.

Như vậy, theo quy định ở trên, không xử phạt hành vi vượt xe trong trường hợp đáp ứng các điều kiện sau:

- Đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều.

- Các làn đường được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường.

- Xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái.

Hoàng Vũ (Tuoitrethudo)