Giao thông đường thủy tại khu vực phía Nam - Ảnh: CTV

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định 421 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa (thay thế Quyết định số 47/2015 ngày 5/10/2015 của Thủ tướng).

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật được giao làm Trưởng ban soạn thảo, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) làm Phó ban (kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập) và 24 thành viên. Đáng chú ý, trong số các thành viên của Ban soạn thảo, ngoài lãnh đạo, cán bộ các Vụ, Cục của Bộ GTVT còn có đại diện Vụ Công nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và đại diện Sở GTVT Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hội Vận tải thủy nội địa VN.

Ban soạn thảo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo quyết định; tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan. Ban soạn thảo hoàn thành nhiệm vụ và chấm dứt hoạt động, tự giải thể sau khi Quyết định được ban hành.

Được biết, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 47/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa. Trong đó, đề ra một số cơ chế chính sách ưu đãi phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy như: ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay ODA, vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy; ưu tiên tăng vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì trong giai đoạn 2016-2020 tối thiểu năm sau cao hơn năm trước 1,3 lần; thí điểm cơ chế đấu thầu quản lý bảo trì đường thủy; hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với phương án đầu tư, đóng mới phương tiện.

Sau hơn 5 năm triển khai, một số cơ chế, chính sách góp phần phát triển GTVT đường thủy, song đến nay cần được cập nhật, bổ sung hoặc có thêm cơ chế mớ iđể khuyến khích, thu hút đầu tư hơn nữ vào lĩnh vực này.

Theo Báo Giao thông