Hình đẹp về CSGT

Theo dự thảo thông tư này, khi ứng xử với cấp trên, cán bộ, chiến sĩ phục tùng sự chỉ đạo, chỉ thị, mệnh lệnh và nhiệm vụ được giao; báo cáo trung thực, kịp thời, đầy đủ với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất, kiến nghị, đóng góp ý kiến với cấp trên về biện pháp công tác, quản lý, điều hành đơn vị, tiếp thu ý kiến của cấp trên.

Khi ứng xử với cấp dưới, cấp trên tôn trọng, gần gũi, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe, xem xét giải quyết tâm tư, nguyện vọng và những đề nghị chính đáng của cấp dưới; gương mẫu trong công tác, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và chuẩn mực đạo đức CAND để cấp dưới học tập, noi theo.

“Cấp trên không có thái độ, hành vi cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, quát nạt, xúc phạm, hạ uy tín cấp dưới; dân chủ, khách quan, công tâm trong nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cấp dưới rõ ràng, đúng người, đúng việc và không bao che vi phạm của cấp dưới; bảo vệ danh dự của cấp dưới khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật, tạo điều kiện cho cấp dưới học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp”, dự thảo Thông tư nêu.

Trong ứng xử cùng cấp, cán bộ, chiến sĩ tôn trọng tính cách, đời sống riêng tư, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội; đoàn kết, thân ái giúp đỡ, hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; cầu thị, học hỏi, tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng chí, đồng đội; có thái độ tích cực đối với sự phát triển, tiến bộ của đồng chí, đồng đội; tự phê bình và phê bình khách quan, chân thành, thẳng thắn, mang tính xây dựng, không được có lời nói, hành động gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, nói không đúng sự thật, hạ uy tín, trả thù cá nhân.

 

Giúp đỡ, gắn bó mật thiết với nhân dân

Khi ứng xử với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ kính trọng, lễ phép, gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Quá trình giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn. “Ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai. Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tự nguyện, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dự thảo Thông tư nêu.

Khi ứng xử với đối tượng đấu tranh và vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, khôn khéo trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý vi phạm phải khách quan, trung thực đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm sai lệch hồ sơ vụ việc dẫn đến bỏ lọt tội phạm, oan sai hoặc nhằm mục đích cá nhân.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của lực lượng Công an về tiếp xúc, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài và về thực hiện chính sách đối ngoại, hợp tác quốc tế; tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa của người nước ngoài, không có lời nói, hành động làm tổn hại đến lợi ích, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và truyền thống, danh dự, uy tín của CAND Việt Nam.

Tại nơi cư trú, cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cư trú theo quy định; gần gũi, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định tại nơi cư trú; tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không được lợi dụng ảnh hưởng vị trí, chức vụ công tác để can thiệp trái quy định vào hoạt động của địa phương nơi cư trú. Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định về ứng xử trong gia đình, ứng xử nơi công cộng, ứng xử với môi trường tự nhiên, sử dụng phương tiện, thiết bị công tác.

Khi người dân cần là có CSGT

Về ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và sử dụng Internet, dự thảo Thông tư quy  định “Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, chiến sĩ CAND phải xưng tên, chức danh, đơn vị công tác, nội dung trao đổi đầy đủ, rõ ràng; ngôn ngữ giao tiếp văn minh, lịch sự, ngắn gọn, dễ hiểu; không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại. Khi sử dụng Internet, cán bộ, chiến sĩ CAND không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục; trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; không giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị Công an lên các trang mạng xã hội”. 

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt quy tắc ứng xử sẽ được biểu dương, khen thưởng. Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của CAND là một trong các tiêu chí để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét danh hiệu thi đua hằng năm. Cán bộ, chiến sĩ vi phạm Quy tắc ứng xử thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ Công an hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý sẽ bị xử lý trách nhiệm liên đới khi có cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Theo Cục CSGT