Kiểm tra tuyến sông Gành Hào

Trong đợt ra quân Đoàn đã phối hợp giữa công tác kiểm tra và tuyên tuyền đồi với các bến khách ngang sông, bến hàng hóa và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra liên ngành đường thuỷ nội địa số 4 đã tổ chức tuyên truyền hơn 57 lượt chủ phương tiện, chủ bến về luật giao thông đường thủy và các điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi lưu thông trên phương tiện thủy. Kiểm tra 35 bến khách ngang sông, bến hàng hóa và phương tiện. Lập biên bản: 12 trường hợp, với số tiền: 13.250.000đ; lập biên bản đình chỉ 01 bến hàng hóa và 02 bến khách ngang sông không phép, đồng thời cho viết cam kết không tái phạm.

Kiên quyết xử lý nghiêm phương tiện chở quá số người quy định

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra liên ngành đường thuỷ nội địa số 4 sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra  các bến khách ngang sông, bến hàng hóa đưa vào hoạt động, khai thác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền trên các tuyến sông, kênh, nhất là các bến nằm trong hành lang bảo vệ cầu, các bến lấn chiếm luồng và trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật giao thông đường thủy như: phương tiện chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, thiếu trang thiết bị an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; tổ chức thanh thải, giải tỏa vật chướng ngại trên đường thủy nội địa như: đăng đáy cá, chà, nó, đó, vó, lú..

Có thể thấy Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa số 4 đã triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhằm góp phần làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn./.

Quốc Hưng